222

İdari Yapı

GÖREVİ   İDARİ GÖREVİ   ÜNVANI   ADI VE SOYADI 
 Dekan
 Dekan Vekili
 Prof.Dr.   Zahit MECİTOĞLU
 Dekan Yardımcıları  Dekan Yardımcısı  Doç.Dr.  Sevinç SIRDAŞ
   Dekan Yardımcısı  Prof.Dr.  Vedat Ziya Doğan
 Bölüm Başkanları ve Yardımcıları         Uçak Müh. Bölüm Başkanı  Prof.Dr.  M. Adil YÜKSELEN
   Uçak Müh. Bölüm Başkanı Yrd.  Doç.Dr.  Gökhan İNALHAN
   Uçak Müh. Bölüm Başkanı Yrd.  Y.Doç.Dr.  Hayri ACAR 
   Meteoroloji Müh. Bölüm Başkanı  Prof.Dr.  Ahmet Duran ŞAHİN
   Meteoroloji Müh. Bölüm BaşkanYrd.  Doç.Dr.  Hüseyin TOROS
   Meteoroloji Müh. Bölüm BaşkanYrd        Y.Doç.Dr.  Ahmet ÖZTOPAL
   Uzay Müh.Böl.Başkanı  Prof.Dr.  Zahit MECİTOĞLU
   Uzay Müh.Böl.Başkan Yrd.  Doç. Dr.  Mehmet ŞAHİN
   Uzay Müh.Böl.Başkan Yrd.  Y. Doç. Dr.  Cuma YARIM
 Fakülte Kurulu  Fakülte Kurulu Üyesi  Prof.Dr. Metin Orhan KAYA 
   Fakülte Kurulu Üyesi  Prof.Dr. M.Adil YÜKSELEN 
   Fakülte Kurulu Üyesi  Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU 
   Fakülte Kurulu Üyesi  Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
   Fakülte Kurulu Üyesi  Prof.Dr. A.Cihat BAYTAŞ
   Fakülte Kurulu Üyesi  Prof.Dr. Orhan ŞEN
   Fakülte Kurulu Üyesi  Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
   Fakülte Kurulu Üyesi  Doç.Dr. Hüseyin TOROS
   Fakülte Kurulu Üyesi  Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN
   Fakülte Kurulu Üyesi  Y.Doç.Dr. Hayri ACAR
 Fakülte Yönetim Kurulu  Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi  Prof.Dr.  Metin Orhan KAYA
   Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi  Prof.Dr.  M.Adil YÜKSELEN
   Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi  Prof.Dr.  Ahmet Duran ŞAHİN
   Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi  Prof.Dr.  Zahit MECİTOĞLU
   Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi  Doç.Dr.  Mehmet ŞAHİN
   Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi  Doç.Dr.  Sevinç SIRDAŞ
   Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi  Y.Doç.Dr.  Hayri ACAR
 Senatör  Senatör  Prof.Dr.  Zahit MECİTOĞLU